Lịch tuần từ 11/03 - 16/03/2019


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
11/03/2019
·  8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.
Thứ ba
12/03/2019
.Thứ tư
13/03/2019
·  9h00: BLĐ Khoa làm việc với đoàn GS đại học Pardubice, CH Sec.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Thứ năm
14/03/2019Thứ sáu
15/03/2019·  14h00: BLĐ Khoa họp.

Thứ bảy
16/03/3019
·  8h30: Hội thảo tăng cường kết nối Nhà trường, Nhà tuyển dụng, Cựu sinh viên.
Địa điểm:HT Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.
 

Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô lưu ý Lịch kiểm tra giữa kỳ HK II ( 2018-2019) từ ngày 25/03 đến 16/04/2019.
  • Các Thầy/Cô GVCN nhắc SV nộp học phí HK II trước 25/03/2019.