Lịch tuần từ 11/06 - 16/06/2018

Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
11/06/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·8h30: Họp xét tốt nghiệp cấp Khoa.
Thành phần: BLĐ Khoa, Trưởng các BM, PTN; Giáo vụ trợ lí Chương trình TN-TT.
Địa điểm:Giảng đường 2.
·9h00:Hội nghị Cán bộ viên chức và Tổng kết năm học 2018.
Địa điểm:Giảng đường 2.
Mời toàn thể các Thầy/Cô, CBVC tham dự.
·14h00:Họp tổ công tác chuẩn bị AUN.
Địa điểm:Phòng Hội thảo
Thứ ba
12/06/2018
Thứ tư
13/06/2018
Thứ năm
14/06/2018
·9h00: BLĐ Khoa làm việc và ký hợp tác với Công ty sơn Nippon, Nhật Bản.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Mời các Thầy/Cô quan tâm tham dự.
Thứ sáu
15/06/2018
·14h00:HọpBLĐKhoa
Thứ bảy
16/06/2018
Sinh viên K62 CLC và K60 TT tham quan Nhà máy DAP Hải Phòng
Ghi chú:
  • Các BM nộp quyển, file tóm tắt và file khóa luận toàn văn lên VPK trong ngày thứ hai ( 11/6/2018).
  • Các Tổ trưởng CĐ  tập hợp Giấy khen, Giấy chứng nhận thành tích học tập theo như công văn đính kèm lịch tuần (bản photo) nộp lên VPK trước ngày 13/6/2018Các Tổ trưởng CĐ gửi danh sách tham gia Chương trình Family Day theo CV đính kèm lịch tuần lên VPK trước ngày 13/6/2018.( Các Bố/Mẹ nếu tham gia cùng các con đóng lệ phí cho các Tổ trưởng CĐ)