Lịch tuần từ 11/12 - 15/12/2017


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
11/12/2017
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
    Các BM, PTN đóng góp ý kiến cho Bản kiểm điểm công tác và Đơn xin ra nhập ĐCSVN của TS. Nguyễn Văn Thức. Nộp biên bản cho VPK.
·  9h00: Họp Chi bộ.
Mời toàn thể Đảng viên tham dự.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Thứ ba
12/12/2017
Thứ tư
13/12/2017
Thứ năm
14/12/2017
·  10h00: Seminar khoa học, chủ đề: “Ứng dụng hóa học cơ sở trong công nghệ môi trường”.
Người trình bày:PSG. TS Phạm Lê Tuấn Anh, Carleton Unviersity.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thầy/Cô và các em sinh viên quan tâm tham dự.
Thứ sáu
15/12/2017·  14h00: Họp BLĐ Khoa.
·  14h00: Seminar khoa học, chủ đề:“ Các hợp chất hữu cơ có hoạt tính”
Người trình bày:PGS. TS Ebyhenli Bouda, Khoa Hóa học-ĐHQG Minsk- CH Belarus.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Mời các Thầy/Cô và các em sinh viên quan tâm tham dự.