Lịch tuần từ 13/11 - 17/11/2017


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
13/11/2017
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.·   14h00: Chi ủy làm việc với UBKT Đảng ủy Trường về công tác Đảng năm 2017.
Địa điểm:P301, nhà T1.
Mời các đồng chí cấp ủy tham dự.
Thứ ba
14/11/2017Thứ tư
15/11/2017
·   15h00: BGH dự Lễ ký kết hợp tác với Đại học Hanyang, Hàn Quốc.
Địa điểm:P301, nhà T1.
Mời Trưởng Khoa Hóa học tham dự.
Thứ năm
16/11/2017Thứ sáu
17/11/2017·  14h00: Họp BLĐ Khoa.