Lịch tuần từ 15/01 - 19/01/2018


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
15/01/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.Thứ ba
16/01/2018
Thứ tư
17/01/2018
Thứ năm
18/01/2018
Thứ sáu
19/01/2018
·14h00:Họp BLĐ Khoa
 

Ghi chú:
           1.  Thời khóa biểu học kỳ II bắt đầu từ 15/01/2018. Đề nghị các Thầy Cô lưu ý để đảm bảo lịch trình giảng dạy.
           2.  Kính mời các Thầy Cô có môn dạy chuyên đề K59 HKI lên Văn phòng Khoa chấm bài, K60,61,62 chấm bài tại PĐT.