Lịch tuần từ 15/04 - 20/04/2019


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
15/04/2019
Nghỉ bù giỗ Tổ Hùng Vương
Thứ ba
16/04/2019
·15h00: Seminar:GS.TS. Wim Dehean, ĐH Leuven, Bỉ. Title: New Methods for  postfuntionalization of BODIPdyes.
Địa điểm:Phòng Hôi thảo.
Mời các Thầy/Cô quan tâm đến dự.
Thứ tư
17/04/2019·15h00: Seminar:Prof. Xuebin Ke, University of Hull, UnitedKingdom. Title: Plasmon-mediated photocatalysts
Địa điểm:Phòng Hôi thảo.
Mời các Thầy/Cô quan tâm đến dự.
Thứ năm
18/04/2019
·8h00: Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2019.
Địa điểm:Phòng Hội thảo và Phòng đọc.
Mời các Thầy/Cô tham dự.
Thứ sáu
19/04/2019
·8h00: Hội nghị Khoa học Hội giao lưu 3 khoa lần thứ 12.
Địa điểm:Khoa Hóa học – ĐHSPHN.
Kính mời các Thầy/Cô tham dự.
·14h00: BLĐ Khoa họp.

Thứ bẩy
20/04/2019
·8h00 -22h: Hội giao lưu 3 khoa lần thứ 12 ( thể thao, tư vấn việc làm, giao lưu văn nghê).
Địa điểm:Khoa Hóa – ĐHSPHN.
                                                Kính mời các Thầy/Cô tham dự.