Lịch tuần từ 16/04 - 20/04/2018


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
16/04/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.

·10h00:Họp BCHCĐ mở rộng về việc sinh hoạt hè.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Mời các đồng chí trong BCHCĐ Khoa và các Tổ trưởng Tổ công đoàn tham dự.

·10h30:Họp Tổ chuẩn bị minh chứng phục vụ kiểm định AUN.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Mời PGS. TS Nguyễn Thị Cẩm hà, TS. Vũ Ngọc Duy, TS. Phạm Quang Trung, TS. Nguyễn Văn Thức, TS. Phạm Tiến Đức, TS. Lưu Thị Huệ, TS. Phan Thị Tuyết Mai, ThS. Đỗ Đình Khải, ThS. Lương Thị Mỹ Hạnh tham dự.

·11h00:BLĐ Khoa họp với nhóm chuẩn bị Hội nghị khoa học tổ chức tháng 10/2018.
Địa điểm: Văn phòng Khoa.
Mời TS. Đỗ Văn Đăng, TS. Đỗ Tiến Dũng, TS. Đặng Thanh Tuấn, TS. Phạm Anh Sơn, TS. Phạm Quang Trung, TS. Nguyễn Thế Dũng, TS. Nguyễn Văn Thức tham dự.
Thứ ba
17/04/2018
·8h30:Lễ phát bằng ThS.
Địa điểm:Hội trường tầng 7, nhà t5.
Mời đại diện BLĐ Khoa,  trợ lý SĐH và các Thầy/Cô có học viên nhận bằng tham dự.
Thứ tư
18/04/2018
Thứ năm
19/04/2018
Thứ sáu
20/04/2018


·14h00:Họp BLĐ Khoa
Ghi chú:

  • Các Bộ môn, PTN tổ chức cho sinh viên báo cáo, lựa chọn báo cáo tiêu biểu dự thi cấp Khoa và nộp kết quả về Khoa trước ngày 24/04/2018.
  • Các Thầy/Cô tham gia “ Tìm hiểu hành trình lịch sử Bạch Đằng Giang” lưu ý giờ xuất phát: 12h15 thứ 7 ngày( 21/04/2018) tại Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.