Lịch tuần từ 16/10 - 20/10/2017


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
16/10/2017
·   8h00: Các BM sinh hoạt thường kỳ.

·  8h00: BLĐ Khoa thăm Công ty Terumo cùng BLĐTrường.

·  10h00: Họp Tổ đảm bảo chất lượng.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Mời TS. Ngô Hồng ánh Thu và TS. Nguyễn Thế Dũng tham dự.
· 14h00: Seminar khoa học chủ đề: Visible Photocatalysts and Their Applications to Solar Fuel and Water Splitting.
Người trình bày:Dr. Byeong-KyuLee – Trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thầy/Cô quan tâm tham dự.

·15h00: Seminar khoa học chủ đề: Transferrin based therapeutics and analytical methods to characterize them.
Người trình bày:TS. Nguyễn Ngọc Sơn.
Địa điểm:Giảng đường 3.
Kính mời các Thầy/Cô quan tâm tham dự.
Thứ ba
17/10/2017
Thứ tư
18/10/2017
.Thứ năm
19/10/2017Thứ sáu
20/10/2017
·  14h00: Họp BLĐ Khoa.
 

Ghi chú:
  1. Các Thầy/Cô có môn dạy HKI ( 2016-2017) cho sinh viên kiểm tra giữa kỳ từ 31/10 đến 12/11/2017.
  2. Các Thây/Cô CVHT, GVCN nhắc SV khối mình phụ trách nộp học phí HKI trước 30/10. Nếu nộp muộn SV sẽ không được tham dự học ki.