Lịch tuần từ 17/04 - 21/04/2017


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
17/4/2017
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·8h30:Nghiệm thu giáo trình SĐH của PGS. TS Lê Đức Ngọc.
Địđim:Văn phòng Khoa.
·9h15:Họp liên tịch Chi ủy, BLĐ Khoa.
 Mời PGS. TS Tạ Thị Thảo tham dự.
 Địđim:Văn phòng Khoa.
·10h00:BLĐ Khoa lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Hóa Phân Tích nhiệm kỳ 2017-2022.
Mời toàn thể CBVC Bộ môn tham dự.
Địa điểm:Bộ môn Hóa Phân tích.
Thứ ba
18/4/2017
Thứ tư
19/4/2017

Thứ năm
20/4/2017
Thứ sáu
21/4/2017
·14h00: Họp BLĐ Khoa.
 

Ghi chú:
·        Các BM, PTN nộp tóm tắt nghiên cứu KHSV trước ngày 18/04/2017.
Các Tổ trưởng Công đoàn thu công đoàn phí Q1;Q/2017 ( 1% lương cơ bản/ tháng). Lập bảng ký nộp công đoàn phí theo từng quý. Nộp lại cho đ/c Thư (Bộ môn Hóa dầu) trong thứ 2( ngày 17/04/2017)