Lịch tuần từ 18/03 - 22/03/2019


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
18/03/2019
·  8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.
·  9h30: Họp BCHCĐ Khoa mở rộng về việc Du lịch Hè 2019.
Thành phần: BCH và các Tổ trưởng Tổ công đoàn.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Thứ ba
19/03/2019

Thứ tư
20/03/2019Thứ năm
21/03/2019Thứ sáu
22/03/2019·14h00:BLĐ Khoa họp.

 

Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô lưu ý Lịch kiểm tra giữa kỳ HK II ( 2018-2019) từ ngày 25/03 đến 16/04/2019.
  • Các Thầy/Cô GVCN nhắc SV nộp học phí HK II trước 25/03/2019.