Lịch tuần từ 18/09 - 22/09/2017


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
18/09/2017
·8h00: Các BM sinh hoạt thường kỳ.
·9h00: BLĐ Khoa họp với TS. Mạc Đình Hùng và TS. Đỗ Tiến Dũng về công tác tuyển sinh.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
·9h30: Họp BCHCĐ Khoa mở rộng.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Kính mời PGS.TS. Lê Thanh Sơn, các đ/c trong BCH và các đ/c Tổ trưởng Công đoàn tham dự.
Thứ ba
19/09/2017
Thứ tư
20/09/2017
.
Thứ năm
21/09/2017
Thứ sáu
22/09/2017
·14h00: Họp BLĐ Khoa.