Lịch tuần từ 18/12 - 23/12/2017

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
18/12/2017
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·  9h00: Hội nghị CBVC thảo luận, đóng góp ý kiến cho chương trình công tác của BLĐ Khoa và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm BLĐ Khoa ( Trưởng/các Phó Trưởng Khoa) nhiệm kỳ mới.
Địa điểm:Giảng đường 2.
Kính mời toàn thể các Thầy/Cô, CBVC tham dự.
 ·11h00: Họp liên tịch Chi ủy, Ban Lãnh đạo Khoa.
Địa điểm:Giảng đường 2.
·15h00: Seminar Khoa học, chủ đề: “Fe-and Co- catalyzed Cross Coupling reactions”.
Người trình bày:TS. Dương Anh Hùng, Viện CNHH, Singapore.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Mời các Thầy/Cô và các em sinh viên tham dự.
Thứ ba
19/12/2017
·14h00:Lễ trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cấp Trường theo AUN.
Địa điểm:Hội trường Lê Văn Thiêm.
Mời các Thầy/Cô trong thành phần mời của Trường tham dự.
Thứ tư
20/12/2017
·   15h00: Seminar Khoa học, chủ đề:
1. Perevskite nanoparticle Composite Films by mass Flow Lithography.
Người trình bày:GS Youngjong Kang, ĐH Hanyang.
2. Hyperpolarized Silicon Nanoparticle as Biocompatible Contrast Agents for 29Si Magnetic Resonance Imaging.
Người trình bày:GS. Youngbok Lee, ĐH Hanyang.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Mời các Thầy/Cô và các em sinh viên quan tâm tham dự.
Thứ năm
21/12/2017
Thứ sáu
22/12/2017
·8h00: Hội thảo đánh giá và định hướng phát triển các Chương trình Đào tạo CNKHTN.
Địa điểm:P418 T1.
Mời các Thầy/Cô trong thành phần mời của Trường tham dự.
·  9h00: Chi ủy, BLĐ, BCHCĐ Khoa gặp mặt các Thầy cựu chiến binh nhân ngày thành lập QĐNDVN 22/12.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thầy cựu chiến binh tham dự.
Thứ bảy
23/12/2017
·8h30: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CNKHTN.
Địa điểm: Hội trường Lê Văn Thiêm.
Mời các Thầy/Cô dự theo giấy mời của Trường.
·9h00: Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập khối THPT Chuyên Hóa học.
Địa điểm:182 Lương Thế Vinh.
Mời các Thầy/Cô dự theo giấy mời của Trường THPT Chuyên KHTN.
 
Ghi chú:
- Các Thầy/Cô CNBM phân công cán bộ coi thi theo lịch gửi kèm, nộp lại cho Giáo vụ trong sáng thứ 2; 18/12/1
- Các Thầy/Cô có môn dạy HK 1 ( 2017-2018) nộp điểm GK-TX, đề thi sv K59 cho giáo vụ; đề thi K60;61;62 cho phòng Đào tạo trước 19/12.
- Đề nghị các Thầy/Cô có đề tài hoàn thành % đóng góp cho Khoa trong tháng 12/2017/