Lịch tuần từ 19/03 - 23/03/2018


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
19/03/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
Thứ ba
20/03/2018
·8h30:Hội thảo thực trạng và các giải pháp phát triển Bộ môn, PTN tại Trường.
Địa điểm:P 418, T1.
Thứ tư
21/03/2018Thứ năm
22/03/2018Thứ sáu
23/03/2018
·8h30:Tập huấn AUN  ( cả ngày) tại Trường.
·8h30:HN các nhà Khoa học trẻ trong lĩnh vực KHTN và CN.
Địa điểm :19 Lê Thánh Tông.
·14h00:Họp BLĐ Khoa

Ghi chú:
  •    Các Thầy/Cô có môn dạy HKII lưu ý kiểm tra giữa kỳ cho SV từ 27/3 đến 08/4/2018.
  •    Các Thầy/Cô GVCN, CVHT nhắc SV khối mình phụ trách nộp  HP đúng hạn trước ngày 25/3/2018.