Lịch tuần từ 19/06 - 24/06/2017


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
19/6/2017
·8h00:  Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·9h00: Chi ủy, BLĐ, BCH CĐ & LCĐ Khoa gặp mặt PGS. TS Nguyễn Thanh Bình, Bà Lê Thị Minh Nguyệt, TS. Nguyễn Minh Phương và ThS. Đỗ Đình Khải.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
·10h00: Chi ủy, BLĐ, BCHCĐ Khoa gặp mặt các Thầy Cô CBVC nghỉ chế độ năm 2017: PGS. TS Phạm Ngọc Lân, Bà Lê Thị Minh Nguyệt, PGS. TS Trần Hồng Côn, PGS. TS Nghiêm Xuân Thung.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thầy Cô các Bộ môn, PTN tham dự ( có giấy mời riêng).
Thứ ba
20/6/2017
Thứ tư
21/6/2017
Coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Trường THPT, Phúc Thọ, Hà Nội.
Thứ năm
22/6/2017
Coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Trường THPT, Phúc Thọ, Hà Nội.
Thứ sáu
23/6/2017
Coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Trường THPT, Phúc Thọ, Hà Nội.
Thứ bảy
24/6/2017
Coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Trường THPT, Phúc Thọ, Hà Nội.