Lịch tuần từ 21/01 - 25/01/2019


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
21/01/2019
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·   9h00: Đại diện BLĐ Khoa họp với BCH Công đoàn,  công đoàn Khoa mở rộng về Chương trình Du xuân 2019.
Thành phần: Các Tổ trưởng Tổ công đoàn tham dự.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
.
Thứ ba
22/01/2019
·  9h45: Seminar khoa học, title: “ Fate and future challenge of persistent organic pollutants (POPs) in Asia”
Người trình bày:Giáo sư ZHANG, PTN trọng điểm về hóa địa hữu cơ thuộc Viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thầy/Cô quan tâm tham dự.                    


Thứ tư
23/01/2019
Thứ năm
24/01/2019
Thứ sáu
25/01/2019·  14h00: BLĐ Khoa họp.
.

 

Ghi chú:
  • Kính mời các Thầy/Cô dạy Hóa đại cương khoa ngoài chấm bài thi cuối kì từ 7h30 sáng thứ 3( 22/01/2019) tại Phòng Đào tạo.
  • Các BM, PTN nộp Bảng chấm công lương lên VPK trong ngày thứ Hai ( 21/01/2019).