Lịch tuần từ 22/05 - 26/05/2017

Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
22/5/2017
·8h00: Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
· ĐHCĐ Khoa Hóa học nhiệm kỳ 2017-2022.
-          8h30: Đón tiếp đại biểu.
-          9h00: Khai mạc.
Địa điểm:  Giảng đường 2.
Mời toàn thể các Thầy Cô, CBVC tham dự.
·8h30: BLĐ Khoa tiếp đoàn GS của Trường ĐH Rostock, CHLB Đức.
Địa điểm: Văn phòng Khoa
Mời PGS. TS Đỗ Quang Trung tham dự.
·11h00: BLĐ Khoa họp với đại diện các Bộ môn xây dựng trang web của Khoa.
Địa điểm:Văn phòng Khoa.
Thứ ba
23/5/2017
Thứ tư
24/5/2017
Thứ năm
25/5/2017
·8h30: BLĐ Khoa dự Hội thảo dự án Biomass. Tòa nhà Biomass.


 ·15h00: BLĐ Khoa tiếp tập đoàn Hóa chất Sekisui, Nhật Bản.
Địa điểm:Văn phòng Khoa.
Mời TS. Phạm Tiến Đức và TS. Vũ Ngọc Duy tham dự.
Thứ sáu
26/05/2017
·14h00: Họp BLĐKhoa
 
Ghi chú:
1.      Các Thầy, Cô có môn dạy HKII (16-17) chưa  nộp điểm giữa kì, thường xuyên và đề, nộp ngay lên Phòng Đào tạo.
2.      Các Bộ môn phân công CBCT theo lịch gửi kèm.
3.      Các Thầy, Cô Chủ tịch HĐ chấm KLTN nhắc SV nộp 1 bản mềm KL, 1 file tóm tắt Tiếng Việt và Tiếng Anh( phụ lục 1.4 gửi kèm) chậm nhất ngày 2/6 theo đ/c email: [email protected]
4.       Các Thầy, Cô Chủ nhiệm Bộ môn nộp điểm KLTN về VPK trong ngày 2/6/2017.