Lịch tuần từ 22/10 - 26/10/2018

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
22/10/2018
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·   9h00: Họp Tổ cơ sở vật chất tổng kết công việc.
Thành phần: Cô Nga, thầy Hoàng (VPK), thầy Long, thầy Mạnh Hà, thầy Quang Trung tham dự.
Địa điểm:Văn phòng Khoa.
·   15h00: BLĐ Khoa làm việc với đoàn Khoa Hóa học – ĐH Đông Á- Hàn Quốc
Địa điểm: Văn phòng Khoa.
Thứ ba
23/10/2018
 ·   14h00: VNU và Trường kiểm tra tổng thể chuẩn bị kiểm định AUN.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Các Thầy Cô trong Tổ viết báo cáo và Tổ minh chứng có mặt vào buổi kiểm tra việc chuẩn bị AUN. Các BM, PTN cử cán bộ trực tại PTN và chuẩn bị sắn sàng các sổ thiết bị.
Thứ tư
24/10/2018
                                                                                                                                                                                                   
Thứ năm
25/10/2018
Thứ sáu
26/10/2018
·   8h30: Hội nghị Khoa học Trường.
Địa điểm:Tầng 7, nhà T5.
Mời các Thầy/Cô tham dự.
·14h00: Họp BLĐ Khoa.
 
Ghi chú:
1. Đề nghị các Bộ môn tổng vệ sinh PTN vào thứ Hai ( 22/10/2018) để chuẩn bị cho buổi kiểm tra việc chuẩn bị AUN.
2. Kính gửi các Thầy/Cô tham dự Hội nghị Khoa học và Đào tạo Khoa Hóa học Lịch trình như sau:
Thứ Bẩy ngày 27 tháng 10 năm 2018.
  • 9h30 : Khởi hành.
  • Địa điểm:19 Lê Thánh Tông.
  • 13h30:Hội nghị Khoa học và Đào tạo Khoa Hóa học năm 2018.
  • Địa điểm:VNU – Hòa Lạc.
( Nghỉ đêm ở VNU – Hòa Lạc)
Chủ nhật ngày 28 tháng 10 năm 2018.
  • 8h:Thăm làng cổ Đường Lâm và trở về Hà Nội.