Lịch tuần từ 24/12 - 28/12/2018


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
24/12/2018
· 8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ..
Thứ ba
25/12/2018

Thứ tư
26/12/2018Thứ năm
27/12/2018
.·  8h30: Lễ trao bằng Tiến sỹ năm 2018.
Địa điểm: Hội trường Ngụy Như Kon Tum.
Mời các Thầy/Cô Hướng dẫn NCS tham dự.
Thứ sáu
28/12/2018·  14h00: BLĐ Khoa họp.

 

Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô lưu ý Lịch coi thi bắt đầu từ ngày 24/12/2018,Lịch dạy học kì 2 ( 2018-2019) bắt đầu từ ngày 14/01/2019.