Lịch tuần từ 25/03 - 29/03/2019


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
25/03/2019
·8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.
Thứ ba
26/03/2019
 ·8h30: BLĐ Khoa làm việc với đoàn GS Khoa Hóa của trường Đại học Saitama, Nhật Bản.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Thứ tư
27/03/2019Thứ năm
28/03/2019
·9h00: BGH và BLĐ Khoa làm việc với DAAD về dự án Rohan, Đức.
Địa điểm:P.301, T1.


·14h00: BLĐ Khoa và các Thầy/Cô làm việc với DAAD về dự án Rohan, Đức (theo kế hoạch đã gửi các Thầy/Cô liên quan).
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
·14h00: Phỏng vấn sinh viên Khoa Hóa của các GS Khoa Hóa ĐH Hanyang, Hàn Quốc.
Địa điểm:Phòng đọc, Văn phòng Khoa.
Thứ sáu
29/03/2019


·14h00: BLĐ Khoa họp.

 

Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô lưu ý Lịch kiểm tra giữa kỳ HK II ( 2018-2019) từ ngày 25/03 đến 16/04/2019.
  • Các Thầy/Cô GVCN nhắc SV nộp học phí HK II trước 25/03/2019.
  • Các Đảng viên hoàn thành phiếu Đảng viên và nộp kèm 1 ảnh 3 x 4 trong sáng thứ Hai (25/03/2019) tại VPK.