Lịch tuần từ 26/03 - 30/03/2018


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
26/03/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·10h00:BLĐ Khoa họp với trưởng Bộ môn, PTN về việc chỉnh sửa và cập nhật CTĐT bậc Tiến sĩ.
Địa điểm:Văn phòng Khoa.
Thứ ba
27/03/2018
Thứ tư
28/03/2018
·10h00:Seminar của TS Youhei Takeda, Osaka University.
Tiêu đềbáo cáo:Dibenzo[a,j]phenazine-Cored Twisted Donor-Acceptor-Donor Systems as Multi-functional Emissive Materials.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.
Mời các Thầy/Cô quan tâm tham dự.
Thứ năm
29/03/2018Thứ sáu
30/03/2018
·14h00:Họp BLĐ Khoa

Ghi chú:
  • Các Bộ môn, PTN nộp Bảng chấm công lương và độc hại lên VPK trong ngày thứ hai (26/03/2018).