Lịch tuần từ 29/02 - 02/02/2018


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
29/01/2018
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
Thứ ba
30/01/2018
Thứ tư
31/01/2018


·15h00:BLĐ Khoa làm việc với Khoa Hóa học, Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc.
Địa điểm:Văn phòng Khoa.
Thứ năm
01/02/2018
Thứ sáu
02/02/2018
·14h00:Họp BLĐ Khoa