Lịch tuần từ 29/04 - 03/05/2019


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
29/04/2019
Nghỉ Lễ 30/4 – 1/5
Thứ ba
30/04/2019
Thứ tư
01/05/2019
Thứ năm
02/05/2019
·8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
( Các BM, PTN  gửi danh sách các ứng viên GS, PGS năm 2019 cho VPK trong sáng thứ Hai ( 02/05/2019).


Thứ sáu
03/05/2019·14h00: BLĐ Khoa họp.

 

Ghi chú:
  • Các BM, PTN gửi đăng ký sử dụng phòng làm việc tại Tòa nhà HUS T1 tại Hòa Lạc trong ngày 02/05 ( Hồ sơ đã gửi qua email cho từng Thầy/Cô trong Khoa).