Lịch tuần từ 29/05 - 04/06/2017

Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
29/5/2017
·8h00: Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
Thứ ba
30/5/2017
Thứ tư
31/5/2017
Thứ năm
01/6/2017
·9h00: Ban chấp hành Công đoàn Khoa tổ chức liên hoan ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6.
 Mời các Thầy, Cô đưa các con đến dự.
Địa điểm:Văn phòng Khoa.
Thứ sáu
02/6/2017
·14h00: Họp BLĐKhoa
Thứ bảy
03/6/2017
Chủ nhật
04/6/2017
Coi thi tuyển sinh chuyên Hóa cả ngày.
 

Ghi chú:
1.      Mời Tổ trưởng Công đoàn các BM, PTN lên VPK nhận quà 1/6 cho các con.
2.      Các tổ Công đoàn  nộp giấy khen, chứng chỉ khen thưởng thành tích học tập của các con cho cô Hoàng Thu Trang.
3.      Các Thầy, Cô Chủ tịch HĐ chấm KLTN nhắc SV nộp 1 bản mềm KL, 1 file tóm tắt Tiếng Việt và Tiếng Anh( phụ lục 1.4 gửi kèm) chậm nhất ngày 2/6 theo đ/c email: [email protected]
4.       Các Thầy, Cô chủ nhiệm Bộ môn nộp điểm KLTN về VPK trong ngày 2/6/2017.
5.       Các BM nộp điểm NL-NCKH Sinh viên K59 cho Giáo vụ Khoa trước 31/5/2017.
 Từ thứ 2 đến thứ 6 các BM, PTN tổ chức bảo vệ KLTN cho SV.