Lịch tuần từ 29/10 - 04/11/2018

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
29/10/2018
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
.
·   14h00: Họp tổ viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.
Thứ ba
30/10/2018
·   9h00: Tập huấn phục vụ kiểm định AUN ( có danh sách kèm theo).
Địa điểm: Phòng Hội thảo.
.

Thứ tư
31/10/2018
Thứ năm
01/11/2018
·   9h00: Tập huấn phục vụ kiểm định AUN ( Tổ cán bộ lãnh đạo, phụ trách chương trình Tổ viết báo cáo, có danh sách kèm theo).
Địa điểm:Phòng Hội thảo.                                                                                                                                                                                 
Thứ sáu
02/11/2018
·   8h00: Hội nghị Khoa học trong lĩnh vực Hóa Vô cơ      3 Trường ĐHKHTN – ĐHBKHN – ĐHSPHN.
Địa điểm:Hội trường Lê Văn Thiêm.
Mời các Thầy/Cô quan tâm tham dự.
·14h00: Họp BLĐ Khoa.
Thứ bảy
03/11/2018
Chủ nhật
04/11/2018
·   8h00: Khai mạc Hội nghị Quốc tế EMTS 18.
Địa điểm:Hội trường Ngụy Như Kon vàHội trường Lê Văn Thiêm.
Mời toàn thể các Thầy/Cô quan tâm tham dự.
 

Ghi chú:
  1. Lịch kiểm tra giữa HKI từ 29/10 – 10/11/2018.
  2. Các Thầy/Cô GVCN, CVHT nhắc SV mình phụ trách nộp học phí trước 25/11/2018. Nếu nộp muộn SV sẽ không được dự thi học kì.