Lịch tuần từ 30/10 - 03/11/2017


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
30/10/2017
·   8h00: Các BM sinh hoạt thường kỳ.
·  9h00: Họp Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Mời các thành viên Hội đồng tham dự.

·  10h15: Họp BTC Hội thảo Khoa học và kỷ niệm 20 năm ngành Công nghệ Hóa học.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.

·   10h30: Đại hội Chi đoàn cán bộ.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.  
Thành phần: Đoàn viên Chi đoàn cán bộ.                                                                                                                                              
Thứ ba
31/10/2017
Thứ tư
01/11/2017
.Thứ năm
02/11/2017
·   10h30: BLĐ Khoa làm việc với đoàn Đại học Albi, Pháp.
Địa điểm:Văn phòng Khoa.Thứ sáu
03/11/2017
·14h00: Họp BLĐ Khoa.
 

Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô có môn dạy HKI tại Lê Thánh Tông lên VPK (cô Hạnh)  nhận danh sách sinh viên để vào điểm GK-TX.
  • Các Thầy/Cô cập nhật cơ sở lý lịch trên cổng thông tin cán bộ, in và nộp lí lịch khoa học lên VPK chậm nhất ngày 31/10/2017.
  • Các BM, PTN thực hiện cv số 3568/ĐHKHTN-TCCB v/v nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2017. Danh sách nộp về VPK trước ngày 31/10/2017 (Danh sách đề nghị nâng lương trước hạn nộp minh chứng kèm theo).