Lịch tuần ừ 28/01 - 01/02/2019

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
28/01/2019
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.


Thứ ba
29/01/2019

Thứ tư
30/01/2019
Thứ năm
31/01/2019
Thứ sáu
01/02/2019


·  14h00: BLĐ Khoa họp.


 

Ghi chú
  • Các BM, PTN lưu ý điện, nước phòng chống cháy nổ, an toàn, niêm phong trước khi nghỉ Tết.