Ngưỡng điểm xét tuyển vào các ngành của Trường ĐHKHTN năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm ngưỡng đăng ký xét tuyển vào các ngành của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2017 như sau:
TT
Mã ngành
Tên ngành
Chỉ tiêu xét từ KQ thi THPTQG
Mã tổ hợp xét tuyển
Điểm ngưỡng ĐKXT (*)
Tổ hợp

 1
Tổ hợp 2
Tổ hợp 3
Tổ hợp 4
1
52460101
Toán học
46
A00
A01
D07
D08
17,50
2
QHTTD
Toán - Tin ứng dụng
48
A00
A01
D07
D08
17,50
3
52460115
Toán cơ
20
A00
A01
D07
D08
17,50
4
52480105
Máy tính và khoa học thông tin
88
A00
A01
D07
D08
17,50
5
52440102
Vật lí học
116
A00
A01
A02
C01
17,50
6
52430122
Khoa học vật liệu
30
A00
A01
A02
C01
15,50
7
52520403
Công nghệ hạt nhân
28
A00
A01
A02
C01
17,50
8
52440221
Khí tượng học
38
A00
A01
A14
D10
15,50
9
52440224
Thủy văn
30
A00
A01
A14
D10
15,50
10
52440228
Hải dương học
30
A00
A01
A14
D10
15,50
11
52440112
Hoá học
95
A00
B00
C02
D07
17,50
12
52510401
Công nghệ kỹ thuật hoá học
57
A00
B00
C02
D07
17,50
13
52720403
Hoá dược
66
A00
B00
C02
D07
19,50
14
52510401

CLC
Công nghệ kỹ thuật hoá học*
Chương trình đào tạo CLC đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT
40
A00
B00
C02
D07
15,50
15
52440217
Địa lí tự nhiên
38
A00
A01
B00
C04
15,50
16
52850103
Quản lý đất đai
60
A00
A01
B00
C04
17,50
17
52440201
Địa chất học
29
A00
A01
D01
D90
15,50
18
52520501
Kỹ thuật địa chất
30
A00
A01
D01
D90
15,50
19
52850101
Quản lý tài nguyên và môi trường
59
A00
A01
D01
D90
17,50
20
52420101
Sinh học
86
A00
B00
B03
D08
17,50
21
52420201
Công nghệ sinh học
120
A00
B00
B03
D08
19,50
22
52420201

CLC
Công nghệ sinh học*
Chương trình đào tạo CLC đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT
40
A00
B00
B03
D08
15,50
23
52440301
Khoa học môi trường
98
A00
A01
B00
D90
17,50
24
52440306
Khoa học đất
20
A00
A01
B00
D90
15,50
25
52510406
Công nghệ kỹ thuật môi trường
69
A00
A01
B00
D90
17,50


Tổng cộng:
1.381

           
 
Ghi chú:
1. (*) Điểm ngưỡng ĐKXT: là tổng điểm của 3 bài thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) và áp dụng cho cả 4 tổ hợp của ngành ĐKXT.