Nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội học kì 1 năm học 2017 - 2018