Quyết định khen thưởng Công tác sinh viên năm học 2016 - 2017

Năm học 2016-2017 đã kết thúc và Nhà Trường đã công bố danh sách khen thưởng cho các sinh viên thuộc các diện:
- Học lực xuất sắc;
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vươn lên trong học tập;
- Cán bộ Đoàn - Hội - Lớp có học lực giỏi.
Quyết định xem ở file đính kèm: files/QD_khen_thuong_CTSV_nam_hoc_2016-2017.pdf