Thông báo Giải thưởng KOVA 2018

Giải thưởng KOVA 2018
Khoa Hóa học nhận được thông báo ngày 23/4/2018 của Ủy ban Giải thưởng KOVA về việc xét chọn sinh viên nhận giải thưởng KOVA  lần thứ 16 - Năm 2018 (có nội dung chi tiết đính kèm).
Khoa Hóa học thông báo giải thưởng này tới sinh viên toàn Khoa, đồng thời xét chọn những ứng viên đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện để những ứng viên làm hồ sơ tham dự chương trình theo quy định.
Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về Phòng CT&CTSV (gặp chị Phạm Thị Lê Thủy, P.320-T1) trước ngày 07/6/2018.