Thông báo học bổng Biomedic năm học 2017 - 2018

Khoa Hóa học thông báo thông tin về học bổng Biomedic năm học 2017 - 2018 (10 triệu/suất).
Sinh viên quan tâm tải thông báo tại đây: Thông báo học bổng Biomedic 2017 - 2018