Thông báo học bổng Kim Ngưu năm học 2018 - 2019

Khoa Hóa học thông báo học bổng Kim Ngưu năm học 2018 - 2019.
Học bổng ưu tiên cho sinh viên K63 (QHT.2018) sắp sửa vào Khoa, gồm 08 suất.
Hạn nộp hồ sơ: Sẽ thông báo ngay khi có danh sách trúng tuyển K63.
Chi tiết xem file đính kèm hoặc hình bên dưới.