Thông báo học bổng Kumho Asiana năm học 2017 - 2018

Khoa Hóa học thông báo học bổng Kumho Asiana học kì I năm học 2017-2018 dành cho sinh viên năm thứ nhất (QH.2017.T) đạt điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia năm nay (2017) và có hoàn cảnh gia đình khó khăn với giá trị 2.150.000 đồng/1 sinh viên/1 học kì. Sinh viên có thể được nhận học bổng các kì liên tiếp nếu trong thời gian học đáp ứng được yêu cầu.
'
Hồ sơ đăng ký học bổng gồm (các mẫu giấy tờ xem phần tài liệu đính kèm phía trên)
  • Bản tự giới thiệu của sinh viên
  • Đơn xin tài trợ học bổng
  • Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017
  • Bản photo Chứng minh thư (hoặc Căn cước công dân)
  • Giấy xác nhận gia đình khó khăn của cơ quan có thẩm quyền
  • Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học,... (nếu có)

Tất cả các giấy tờ trên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 x 43 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Kumho Asiana, họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có trong bộ hồ sơ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Khoa Hóa học xét chọn 01 sinh viên có hồ sơ tốt nhất.

Hạn nộp hồ sơ:
  • Trước 16h00, ngày 31/8/2017
  • Tại Văn phòng Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội (nhắn là gửi thầy Khải)
Mọi hồ sơ nộp sau thời hạn trên đều không được xem xét.