Thông báo học bổng Lawrence S.Ting năm học 2017 - 2018

Thầy gửi các em thông tin học bổng Lawrences S.ting năm học 2017 - 2018.
Khoa sẽ chọn 02 bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ diện xuất sắc, 01 bộ hồ sơ diện có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên trong học tập.
Em nào nộp hồ sơ:
  • Bản cứng nộp về Văn phòng Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông hạn cuối là thứ Năm, 05/4/2018.
  • Tự điền nội dung vào file excel đính kèm ở mail này rồi gửi email cho thầy hoặc in ra để cùng trong bộ hồ sơ cứng.
Trân trọng thông báo.