Thông báo học bổng Ponychung năm học 2017 - 2018

Học bổng Ponychung 2017-2018
Khoa Hóa học thông báo tới sinh viên Học bổng Ponychung năm học 2017-2018 với 500$/1 suất/1 năm học.

Đối tượng xét chọn

- Sinh viên Đại học chính quy;
- Năm học 2016-2017 đạt điểm TBC từ giỏi trở lên (>= 3.20) và điểm rèn luyện loại tốt trở lên;
- Ưu tiên: tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, cộng đồng, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.

Hồ sơ xét chọn

- Bảng điểm học tập năm học 2016-2017 có xác nhận của Trường;
- Nếu là sinh viên năm 1 (K62): Giấy triệu tập trúng tuyển đại học;
- Bài viết tìm hiểu về Chương trình học bổng Ponychung, Hàn Quốc (viết bằng tiếng Việt, dài không quá 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);
- Bài phát biểu cảm tưởng nếu được trao học bổng (trong đó nêu rõ nguyện vọng/mong muốn tham gia chương trinh trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ do quỹ Ponychung tài trợ);
- Bản photo các giấy chứng nhận: ngoại ngữ, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động xã hội cộng đồng, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh gia đình,... (nếu có).
Tất cả giấy tờ trên xếp theo thứ tự và đặt trong túi đựng hồ sơ. Bên ngoài ghi rõ nội dung: xét chọn học bổng Ponychung, Hàn quốc năm học 2017-2018; họ và tên; ngày sinh; địa chỉ Khoa - Trường; điện thoại; email; danh mục các loại giấy tờ bên trong.

Nộp hồ sơ

- Khoa Hóa học sẽ xét chọn 01 hồ sơ để gửi đi cho quỹ;
- Hạn nộp: 14h30, thứ Tư, 20/9/2017.
- Nơi nộp: Văn phòng Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông (nhắn là gửi thầy Khải).

Tải công văn và mẫu giấy tờ