Thông báo học bổng Posco năm học 2017 - 2018

Khoa Hóa học thông báo Chương trình học bổng từ Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017- 2018. Trị giá: 500$/sinh viên/năm học.

Tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên hệ đại học chính quy;
- Điểm trung bình năm học 2016-2017 đạt loại giỏi trở lên, điểm rèn luyện đạt tốt trở lên;
- Không xét cho sinh viên năm cuối. Tuy nhiên nếu là sinh viên năm cuối nhưng đã được nhận học bổng Posco trong thời gian học đại học thì vẫn được nộp hồ sơ xét chọn;
- Nếu là sinh viên năm thứ nhất: đạt điểm cao trong kì thi THPT quốc gia năm 2017;
- Ưu tiên sinh viên đã được nhận học bổng này năm học trước mà vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn của học bổng này.

Chuẩn bị hồ sơ

- Bảng điểm năm học 2016-2017 (có chữ ký, đóng dấu). Nếu là sinh viên thứ nhất thì có Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017.
- Bản giới thiệu của sinh viên có dán ảnh (Tiếng Việt và Tiếng Anh theo mẫu tải ở cuối bài)
- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng, dài không quá 2 trang A4;
- Bài viết tìm hiểu về học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc, dài không quá 2 trang A4.
Tất cả giấy tờ hồ sơ xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng, bên ngoài ghi đầy đủ thông tin: Xét tuyển học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ.

Nộp hồ sơ

- Khoa Hóa học sẽ xét chọn 01 hồ sơ để gửi đi.
- Hạn nộp: trước 10h00, thứ Hai, 11/9/2017.
- Địa điểm: Văn phòng khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông (gửi thầy Khải).

Tải mẫu hồ sơ