Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2018

Năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN tuyển sinh đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ theo hai đợt.
Đợt 1:
     + Thi tuyển (đào tạo thạc sĩ) vào các ngày 21 và 22/4/2018
     + Tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (đào tạo tiến sĩ) từ ngày 23/4 đến ngày 06/5/2018.
Lịch trình cụ thể của Đợt 1:
Trình độ
Công việc
Thời gian


Thạc sĩ
Tập trung thí sinh, thi môn Cơ bản/
bài thi Đánh giá năng lực
Sáng thứ Bảy, 21/4/2018
Thi môn Cơ sở
Chiều thứ Bảy, 21/4/2018
Thi môn Ngoại ngữ
Sáng Chủ nhật, 22/4/2018
Tiến sĩ
Xét tuyển tiến sĩ
Từ ngày 23/4 đến 06/5/2018
Đợt 2:
     + Thi tuyển (đào tạo thạc sĩ) vào các ngày 15 và 16/9/2018
     + Tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (đào tạo tiến sĩ) từ ngày 17/9 đến ngày 30/9/2018.
Lịch trình cụ thể của Đợt 2:

Trình độ
Công việc
Thời gian

Thạc sĩ
Tập trung thí sinh, thi môn Cơ bản/
bài thi Đánh giá năng lực
Sáng thứ Bảy, 15/9/2018
Thi môn Cơ sở
Chiều thứ Bảy, 15/9/2018
Thi môn Ngoại ngữ
Sáng Chủ nhật, 16/9/2018
Tiến sĩ
Xét tuyển tiến sĩ
Từ ngày 17/9 đến 30/9/2018
Thí sinh phải đăng ký tại cổng thông tin tuyển sinh: http://tssdh.vnu.edu.vn/ đồng thời nộp hồ sơ tại Phòng Sau đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Thời hạn đăng ký: trước 17h ngày thứ Sáu 6/4/2018
Địa chỉ liên hệ: Phòng 404 Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; số điện thoại: 024.35578435, email: [email protected]
Những thí sinh thuộc diện phải học bổ sung kiến thức (ngành gần) đăng ký với các khoa (thời gian học từ ngày 07/3/2018 đến ngày 07/4/2018).
Thông tin cụ thể như trong các thông báo tuyển sinh dưới đây: