Tuyển sinh Khóa 11 chương trình liên kết đào tạo quốc tế thạc sĩ ngành Hóa học và Khoa học vật liệu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh khóa 11 (2019-2020) chương trình liên kết quốc tế đào tạo thạc sĩ chuyên ngành "Vật liệu tiên tiến, thông minh và bền vững" với Trường Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp), dưới sự tài trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), do Trường Đại học Toulon cấp bằng.

Chi tiết: http://chem.hus.vnu.edu.vn/dao-tao/download/96_7305560e0e17b187d8f398949b349add.html