Câu hỏi Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt chính trị của K64


Câu hỏi bài thu hoạch Tuần lễ hội nhập sinh viên 2019 - 2020 dành cho K64.

  1. Anh/chị hãy nêu Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên; các hành vi sinh viên không được làm.
  2. Anh/chị đã và đang chuẩn bị tâm thế như thế nào để trở thành một đoàn viên, sinh viên ưu tú của Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN
  3. Trở thành tân sinh viên khóa K64 của Trường ĐHKHTN; anh/chị có suy nghĩ , hành động gì để có thể phát huy được những giá trị truyền thống của nhà trường cũng như quảng bá hình ảnh của nhà trường ra ngoài xã hội.

Thời hạn nộp bài: 10/9/2019

Yêu cầu với người viết thu hoạch:

  1. Viết trên giấy trắng A4, không viết mực đen; 
  2. Đề rõ họ tên; ngày tháng năm sinh; khoa; ngành học; mã sinh viên

Yêu cầu với cán bộ lớp (là người thu bài cho cả lớp):

  1. In danh sách lớp mình từ link này
  2. Cho các bạn khi nộp bài thì ký tên vào danh sách
  3. Cán bộ lớp xếp bài theo thứ tự danh sách
  4. Nộp cho thầy Khải (0988245615 - [email protected]) trước khi hết hạn: toàn bộ bài thu hoạch của các bạn đã nộp và danh sách đã kí tên.

Chú ý: Những bạn vắng từ 2 - 3 buổi không được làm bài thu hoạch và sẽ phải học bù và làm bài thu hoạch sau. Danh sách điểm danh xem chi tiết tại đây