Học bổng khoa học 2019 của chương trình For women in Science - L'Oreal Việt Nam


Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được thông báo của Chương trình For Women in Science - L’Oreal Vietnam về việc chính thức nhận đơn xin Học bổng nghiên cứu khoa học năm 2019 (thông cáo báo chí gửi kèm).

Chương trình học bổng này dành cho các nhà khoa học nữ, có học vị tiến sĩ trở lên, không quá 50 tuổi, đang làm việc và nghiên cứu tại Việt Nam trong 2 lãnh vực Khoa học Vật liệu và Khoa học Đời sống, có quá trình nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự phát triển của khoa học Việt Nam và khu vực.

Giá trị giải thưởng là 150,000,000 đồng/người.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 31/7/2019 đến hết ngày 30/09/2019.

Chi tiết về học bổng nghiên cứu khoa học năm 2019, xin vui lòng tham khảo tại website: http://giaithuongkhoahocnu.vn/Home/HocBong (tuổi của ứng viên ở trang web ghi là dưới 45 tuổi, nhưng thông tin đúng là ứng viên dưới 50 tuổi).

Trường ĐHKHTN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo về Học bổng nghiên cứu khoa học năm 2019 và động viên, khuyến khích các nhà khoa học nữ của đơn vị tham gia đăng ký xét tặng Học bổng này.