Thông báo Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 21 năm 2019


Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được công văn số 48/KHLT/TĐTN-ĐHQG ngày 06/6/2019 của Thành Đoàn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thông báo về Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 21 năm 2019.

Giải thưởng Euréka là giải thưởng dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên toàn quốc, đồng thời góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất và cuộc sống.

Thông tin chi tiết về Giải thưởng có thể tham khảo tại website: http://eureka.khoahoctre.com.vn/eureka/

Để lựa chọn các công trình tham gia Giải thưởng, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa triển khai những công việc sau:

  1. Thông báo tới toàn thể sinh viên và cán bộ về Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2019, khuyến khích và động viên sinh viên có các báo cáo khoa học có chất lượng và chưa từng dự thi cấp ĐHQGHN, cấp Bộ GD&ĐT hoặc tương đương, đăng ký tham dự Giải thưởng. 
  2. Đánh giá chất lượng các công trình đăng ký dự thi (thành lập Hội đồng để chấm nếu cần) theo các tiêu chí của Giải thưởng trong hướng dẫn gửi kèm và mỗi đơn vị lựa chọn tối đa 03 công trình và gửi hồ sơ dự thi về Phòng KH - CN trước 12h00 ngày 13/9/2019.

Căn cứ đề xuất của các đơn vị, Trường sẽ tổ chức xét chọn các công trình có chất lượng tốt nhất để gửi tham gia Giải thưởng.