Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2019-2020


LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN, PHỔ BIẾN NỘI QUY QUY CHẾ, KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT, KHÓA K64 (QH.2019.T):

Lớp 1: Học vào các buổi sáng ngày 21, 22 và 23/8/2019 gồm các ngành Toán học, Toán Tin, Máy tính và khoa học thông tin, Máy tính và khoa học thông tin**, Vật lý, Khoa học vật liệu, Công nghệ hạt nhân, Khoa học môi trường, Khoa học môi trường**, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường**, Khí tượng và khí hậu học, Hải dương học, Kỹ thuật Địa chất, Quản lý tài nguyên và môi trường.

Lớp 2: Học vào các buổi chiều ngày 21, 22 và 23/8/2019 gồm các ngành Hoá học, Hóa học**, Công nghệ kỹ thuật hoá học, Công nghệ kỹ thuật hoá học**, Hóa dược**, Sinh học, Công nghệ sinh học, Công nghệ sinh học**, Địa lý tự nhiên, Khoa học thông tin địa không gian, Quản lý đất đai
  • Thời gian học chính trị: Sáng từ 7h30’, chiều từ 13h30’
  • Địa điểm: Hội trường Ký túc xá Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM CHO SINH VIÊN K61, K62, K63

  • Học cả ngày 14/9/2019
  • Địa điểm: Hội trường KTX Mễ Trì