GS. Santi Kulprathipanja, tập đoàn Honeywell - Hoa Kỳ, giảng dạy về lọc hóa dầu

GS. Santi.Kulprathipanja, chuyên gia cao cấp của Tập đoàn Honeywell, Hoa Kỳ (một trong các tập đoàn dầu khí lớn hàng đầu thế giới) về giảng dạy cho cán bộ và sinh viên Khoa Hóa học về chuyên đề lọc hóa dầu. Qua các buổi giảng dạy, giáo sư giới thiệu đến cán bộ và sinh viên Khoa Hóa học các kiến thức, công nghệ cốt lõi và tiên tiến hiện đang triển khai tại Tập đoàn. 

Một số hình ảnh của buổi học: