Học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2019 - 2020


Khoa Hóa học thông báo tới sinh viên chương trình học bổng của Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản (gọi là học bổng Shinnyo) năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
1.1. Đối với học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng Shinnyo những năm trước:
 • Năm học 2018-2019 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
 • Ưu tiên học sinh, sinh viên: Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập, tham gia hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, nghiên cứu khoa học…
1.2. Đối với học sinh, sinh viên lần đầu tiên nộp hồ sơ học bổng Shinnyo:
 • Sinh viên năm thứ nhất, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019; ưu tiên SV học ngành ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản;
 • Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập.
 • Học sinh, sinh viên được nhận học bổng Shinnyo năm học 2019-2020 sẽ tiếp tục được tham gia chương trình xét cấp học bổng Shinnyo vào những năm học tiếp theo, nếu đáp ứng các yêu cầu của chương trình học bổng.
2. Trị giá mỗi suất học bổng cho sinh viên: 300 USD/sinh viên/năm học.

3. Hồ sơ đăng ký học bổng
3.1. Đối với học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng Shinnyo những năm trước:
 • Bảng điểm học tập năm học 2019-2019, có xác nhận của đơn vị;
 • Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (tải mẫu);
 • Báo cáo việc sử dụng tiền học bổng;
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có);
 • Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).
3.2. Đối với học sinh, sinh viên lần đầu tiên nộp hồ sơ học bổng Shinnyo:
 • Bản photo giấy xác nhận điểm thi vào trường trung học phổ thông/giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2019;
 • Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (tải mẫu);
 • Bài viết tìm hiểu về tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản và học bổng Shinnyo (có độ dài khoảng 02 trang A4);
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có);
 • Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Shinnyo năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục tài liệu). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

4. Hạn nộp hồ sơ bản cứng: 10h00, thứ Ba, 08/10/2019 tại Văn phòng Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông (nhắn là nộp cho thầy Khải). Đồng thời tự điền vào mẫu sau (Tải về) rồi gửi đến email [email protected]

Trân trọng thông báo./.