Lịch tuần từ 23/09 - 27/09/2019


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23/09/2019 – 27/09/2019

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
23/09/2019
· 8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.
· 9h00: Seminar của TS. Nguyễn Hoàng Phúc, BM Hóa Vô cơ. Title: Vật liệu khung xốp cơ kim chứa sắt ứng dụng cho quá trình xúc tác quang hóa xử lý chất thải khí và chất thải hữu cơ.”
Địa điểm: Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thầy/Cô quan tâm tham dự.
· 9h00 - 11h50: Tập đoàn UOP Honeywell, USA phỏng vấn sinh viên.
·12h00-14h00: Lễ trao học bổng UOP Honeywell cho sinh viên Khoa Hóa học.
Địa điểm: Khách sạn Hilton – Hà Nội.

Thứ ba
24/09/2019
· 9h00 - 12h00: Dr. Santi, GĐ Khu vực châu Á  Tập đoàn UOP Honeywell giảng bài. Giảng bài: GasProcessing by Membrane Technology.
Địa điểm: Giảng đường 2.
Mời các Thầy/Cô tham dự.


Thứ tư
25/09/2019
· 9h00 - 12h00: Dr. Santi, GĐ Khu vực châu Á  Tập đoàn UOP Honeywell giảng bài. Giảng bài: Petrochemical Olefins and Synthesis Gas.
Địa điểm: Giảng đường 2.
Mời các Thầy/Cô tham dự.

Thứ năm
26/09/2019


Thứ sáu
27/09/2019
· 9h30: Seminar của GS. Stephan Hann (ĐH BOKU –Áo)
Title: Analytical strategies in non-targeted analysis with liquid chromatography and accurate mass spectrometry
Seminar của TS. Lê Sĩ Hưng
Title: Selectivity Considerations for Analytical 
Method Development in Metabolomics
Kính mời các Thầy/Cô quan tâm tham dự.
·14h00: BLĐ Khoa họp.


Ghi chú:
  • Sự kiện  UOP Honeywell 2019 diễn ra, Dr. Santi Giảng dạy từ  9h00 - 12h00 thứ Ba ( 24/09/2019) và thứ Tư ( 25/09/2019) Tại GĐ 2 – Khoa Hóa học. Các Thầy/Cô có giờ dạy tiết 3-5 tại GĐ 2 cho sinh viên nghỉ và dạy bù cho SV sau.