Thông báo học bổng Kumho Asiana kì 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Hóa học thông báo Chương trình học bổng của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana (gọi là Học bổng Kumo Asiana) học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn 
Sinh viên năm thứ nhất (QH-2019) đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và có hoàn cảnh khó khăn.

2. Chỉ tiêu học bổng
03 suất

3. Trị giá học bổng
  • Giá trị mỗi suất học bổng 2.150.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ. 
  • Học bổng sẽ được Quỹ Kumho Asiana chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên. 
  • Sinh viên có thể được nhận học bổng liên tiếp trong thời gian học đại học nếu đáp ứng yêu cầu.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng
  • Lý lịch sinh viên, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);
  • Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu);
  • Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2019;
  • Bản photo Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân;
  • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;
  • Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Kumho Asiana học kỳ 1 năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

5. Hạn nộp
11h00, thứ Hai, 07/10/2019 tại Văn phòng Khoa Hóa học (nhắn Văn phòng là gửi thầy Khải)

Đồng thời khai báo tại file này và gửi email tới [email protected]

Trân trọng thông báo./.