Dự kiến học bổng kì 2 năm học 2018-2019


Thân gửi các em sinh viên toàn trường dự kiến học bổng của học kỳ 2 năm học 2018 -2019. Các em check kĩ các thông tin (điểm, tín chỉ, số tài khoản ATM...); nếu có sai sót hoặc thắc mắc gì cần làm đơn lên gặp cô Thủy phòng Chính trị và CTSV (phòng 320 nhà T1), email: [email protected] trước 16 giờ 00 ngày 11/11/2019 (thứ 2) để giải quyết. Sau thời hạn nêu trên, nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ thắc mắc nào về học bổng của học kì 2 năm học 2018 - 2019 và sẽ ra quyết định chính thức để làm thủ tục chuyển khoản học bổng cho sinh viên.

Riêng với K61 thì có một số lớp chỉ đăng ký <14 tín, SV phải xin xác nhận của Khoa và phòng ĐT xác nhận đúng số tín chỉ kỳ này được đăng ký học nhé!