Học bổng BIDV năm học 2019-2020


Khoa Hóa học thông báo chương trình học bổng dành cho sinh viên, học viên cao học của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân) năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Học bổng dành cho sinh viên:
1.1. Mức học bổng: 6.000.000VNĐ/sinh viên.
1.2. Tiêu chuẩn:
- Học lực năm học 2018-2019 đạt loại giỏi (Thang điểm 10: kết quả học tập có điểm trung bình từ 8.0 trở lên; thang điểm 4: kết quả học tập có điểm trung bình từ 3.2 trở lên);
- Rèn luyện đạt loại xuất sắc;
- Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể do Trường tổ chức;
- Tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội;
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn;

2. Học bổng dành cho học viên cao học:
2.1. Mức học bổng: 4.000.000VNĐ/học viên.
2.2. Tiêu chuẩn: Học viên đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
- Có kết quả học tập từ khá trở lên (Thang điểm 10: kết quả học tập có điểm trung bình từ 7.0 trở lên; thang điểm 4: kết quả học tập có điểm trung bình từ 2.8 trở lên);
- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải hoặc được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước, quốc tế;
- Ưu tiên học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Khoa Hóa học chọn đề cử 03 sinh viên và 03 học viên cao học đáp ứng các yêu cầu trên để Trường xét.

Hồ sơ nộp về Văn phòng Khoa Hóa học (19 Lê Thánh Tông) hạn cuối là 09h00 sáng thứ Hai, 11/11/2019. Đồng thời khai báo thông tin tại link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GQwizq9pkpcjI6dCeFB0A8FFpXJQg1jwyAmuBTvJolA/edit?usp=sharing