LỊCH CÔNG TÁC TỪ 25/11 – 30/11/2019


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/11/2019 – 30/11/2019

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
25/11/2019
·  7h45: SV K63 CLC đi thực tập tại Nhà máy Bia Hà Nội.
·  8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.
.

Thứ ba
  26/11/2019

Thứ tư
27/11/2019


Thứ năm
28/11/2019


Thứ sáu
29/11/2019
·14h00: BLĐ Khoa họp.

Thứ bẩy
30/11/2019
· 8h00: SV K63 Hóa Dược đi thực tập tại Công ty Dược phẩm Khải Hà.