LỊCH CÔNG TÁC TỪ 02/11 – 06/11/2019    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 02/11/2019 – 06/11/2019
Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
02/11/2019
· 8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.
· 10h45: Seminar khoa học, Chủ đề: Tổng hợp Hữu cơ.
Người trình bày:TS.Nguyễn Thanh Bình Viện ISCN Paris.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thầy/Cô quan tâm tham dự.

Thứ ba
03/11/2019

Thứ tư
04/11/2019

Thứ năm
05/11/2019

Thứ sáu
06/11/2019·14h00: BLĐ Khoa họp.


Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô GVCN nhắc SV hoàn thành học phí HKI trước 25/11. Nếu SV nộp muộn sẽ không được dự thi HK.
  • Lịch giàng dạy HKI kết thúc ngày 14/12/2019. Đề nghị các Thầy/Cô lưu ý để đảm bảo lịch giảng dạy.